Každodenní návyky, díky kterým se stanete produktivnějšími, odolnějšími a šťastnějšími

Everyday habits that will make you more productive, resilient and happier

Každý chceme být produktivnější, odolnější a šťastnější. A manažeři obzvlášť. Jak na to? Zde jsou každodenní návyky, které vám k dosažení tohoto cíle pomohou.

Vytvořte si pravidelnou a efektivní ranní rutinu

Jak uvádí Addicted2Success.com, to, jak ráno svůj den začnete, do velké míry ovlivní, jak budete celý den produktivní a jak se budete cítit. Vytvořte si efektivní a pravidelnou ranní rutinu, díky které nebudete muset hned po ránu řešit žádná velká rozhodnutí ani krizové situace.

Naplánujte si na každý den chvíli čas jenom pro sebe

Zní to jako klišé. Ale cestou ke štěstí i větší produktivitě je najít si každý den alespoň chvíli čas jenom pro sebe, své koníčky a relaxaci. Jedině tak zabráníte vyhoření nebo spadnutí do nezdravých návyků.

Nezanedbávejte zdravý spánkový režim

Zdravý a dostatečný spánek je základem úspěchu. Choďte spát pravidelně, praktikujte zdravé návyky, které vám pomohou usnout, a veďte takový život, který nepovede k úzkostem, které by vás později mohly přivést až k problémům se spánkem.

Vynechte alkohol, nikotin, kofein a drogy

Umělé stimulanty, jako jsou alkohol nebo drogy, vám možná zdánlivě krátkodobě během dne pomohou, ale z dlouhodobého hlediska mají na vaše fyzické i psychické zdraví nesmírně negativní vliv. Pokud možno se jim tedy vyhněte. Anebo to s nimi alespoň nepřehánějte.

Zdravě se stravujte

Zdravé stravování, stejně jako fyzický pohyb, umí dělat s naší myslí i produktivitou zázraky. Mysl a tělo jsou totiž propojené. A pokud se nebudete starat o své tělo, bude trpět i vaše psychika.

Každý den se něčím drobným odměňte

Život není jenom práce, plánování a neustálý shon. Měl by být i radostí. Proto je dobré se každý den něčím malým odměnit. Může to být třeba jen krátká procházka v parku, šálek kávy cestou do práce, poslech oblíbené hudby nebo promluva s kamarádem.

Dejte si cíle a směřujte za nimi každý den

Klíčem k produktivitě i štěstí je vědět, jak směřujete. Určete si proto nějaký cíl. A k němu se každý den, pomocí drobných, dílčích kroků, ubírejte.

 

-mm-

Everyday habits that will make you more productive, resilient and happier

We all want to be more productive, more resilient and happier, and this applies especially to managers. How to do it? Here are some everyday habits to help you achieve that goal.

Create a regular and effective morning routine

As Addicted2Success.com states, how you start your day in the morning will greatly affect how productive you are and how you feel throughout the day. Create an effective and regular morning routine that will ensure you do not have to deal with any big decisions or crisis situations first thing in the morning.

Plan some time for yourself each day

It sounds like a cliché but the key to happiness and greater productivity is to schedule at least a little time each day for yourself, your hobbies and relaxation. This is the only way to prevent burnout or falling into unhealthy habits.

Never neglect a healthy sleep schedule

Sufficient healthy sleep is the foundation for success. Go to bed at a regular time, practise healthy habits that help you fall asleep, and lead a life that does not lead to anxiety and possible sleep problems later on.

Avoid alcohol, nicotine, caffeine and drugs

Artificial stimulants such as alcohol or drugs may seem to help you in the short term during the day, but in the long term they will have a hugely negative effect on your physical and mental health. Do without them if possible. Or at least do not overdo it.

Eat healthily

Healthy eating, like physical exercise, can do wonders for our minds and productivity. Mind and body are connected: if you do not take care of your body, your mind will suffer.

Reward yourself with a little something every day

Life is not all work, planning and constant hustle and bustle. It should also be a joy. So it is good to reward yourself with something small every day. It might be just a short walk in the park, a cup of coffee on the way to work, listening to your favourite music or talking to a friend.

Set goals and work towards them every day

The key to productivity and happiness is knowing where you are going. So set yourself a goal and work towards it every day, taking small, incremental steps.

 

-mm-

Article source Addicted2Success - web focused on personal development and reaching success in business and life
Read more articles from Addicted2Success