Komplexní výcvik facilitace očima Simony Babčákové

Facilitace se stala nezbytným nástrojem pro efektivní vedení skupin a týmů. Herečka a moderátorka Simona Babčáková se podělila o své zkušenosti s Komplexním výcvikem facilitace, který absolvovala. Její příběh ukazuje, jak může facilitace výrazně zlepšit komunikaci a spolupráci v různých profesních prostředích. Dozvíte se také, co facilitace obnáší, jaké přináší výhody a proč je důležité ji zařadit do vašeho profesionálního repertoáru.

Simona Babčáková

Co je facilitace?

Facilitace je proces, který pomáhá skupinám dosáhnout společných cílů prostřednictvím strukturované a efektivní komunikace. Facilitátor, jako neutrální třetí strana, vede diskuse a činnosti tak, aby maximalizoval účast všech členů a zajistil, že budou slyšeny všechny hlasy. Jeho úkolem je vytvořit prostředí, ve kterém mohou všichni účastníci efektivně spolupracovat.

Facilitace je využívána v mnoha různých prostředích – od firemních porad přes veřejné diskuse až po vzdělávací workshopy. Klíčové je, že facilitace není jen o vedení schůzek, ale o vytváření prostředí, kde se mohou všichni účastníci plně angažovat a přispívat.

Klíčové role facilitátora

Facilitátor vytváří jasný plán a strukturu setkání, zahrnující úvod, hlavní body a závěr, což pomáhá udržet diskusi na správné cestě. Aktivně zapojuje všechny účastníky, podporuje tiché členy k vyjádření a řídí dominantní hlasy. Práce se skupinou různorodých osobností vyžaduje dovednosti v oblasti řízení konfliktů a budování konsensu. Facilitátor také udržuje skupinu zaměřenou na cíle setkání a zabraňuje odchýlení se od tématu.

Přínosy facilitace

Díky jasné struktuře a vedení může facilitace zvýšit efektivitu skupiny, která dosahuje svých cílů rychleji a efektivněji. Zajišťuje lepší komunikaci, protože jsou slyšeny všechny názory, což vede k lepším rozhodnutím a vyšší spokojenosti všech zúčastněných. Facilitátoři s dovednostmi v oblasti řízení konfliktů mohou předcházet eskalaci napětí a řešit problémy konstruktivně. V prostředí, kde jsou podporovány různé názory a myšlenky, facilitace také podporuje kreativitu a umožňuje vznik inovativních řešení a nových nápadů.

Jak se stát úspěšným facilitátorem?

Úspěšným facilitátorem se nestanete přes noc. Vyžaduje to dovednosti, zkušenosti a kontinuální vzdělávání. Pokud máte zájem stát se profesionálním facilitátorem, je vhodné absolvovat specializovaný výcvik.

„Na facilitační výcvik jsem se přihlásila na základě třídenního kurzu Ucelený základ facilitace, kdy jsem si uvědomila, že je to příležitost naučit se přesně ty dovednosti, které potřebuji k tomu, abych se cítila suverénnější a vědomější,“ říká Simona Babčáková. „Moje očekávání byla vysoká a moje vnitřní zadání poměrně přesné. Dlouho jsem sbírala informace o tom, co potřebuji vědět a jaké nástroje potřebuji, když se dostanu do krizových situací při vedení komunikace nebo workshopů."

„Z každého modelu jsem nadšená, protože ho okamžitě aplikuji a hodí se mi ve všech situacích. Po posledním modulu, kde jsme probírali náročné účastníky a náročné situace ve skupině, jsem získala hlavní gró, které jsem potřebovala. Mám pocit, že se mohu opřít o vědomí různých nástrojů. Metodika je ucelená a workshopy jsou vedeny velmi prakticky a konkrétně, bez hypotetických obecností. Bavíme se o konkrétních příkladech."

Simona Babčáková také oceňuje zajímavé lidi, které na kurzu potkala: „Facilitační výcvik přitahuje lidi, kteří kultivovaně komunikují a jsou inteligentní. Jsem nadšená ze svých spolužáků a z toho, kolik nových zkušeností získávám z oblastí, kde jsem nikdy předtím nepůsobila. To vnímám jako přípravu na budoucí práci a navazování přátelství a poradenských kontaktů, které mi pomohou v situacích, ve kterých se neorientuji."

Význam facilitace v různých oblastech

„Facilitace je zapotřebí všude. I když například neznám korporátní nebo politické prostředí, kde je facilitace velmi důležitá, jsem ráda, že mám kontakty na lidi, kterým mohu tuto práci delegovat," říká Simona Babčáková. „Získala jsem nástroje pro úvodní slovo, pojmenování jasných pravidel, konkrétní nástroje pro rozhodování a zpětnou vazbu, což bylo klíčové, proč jsem se na kurz přihlásila. Práce s náročnými účastníky a skupinami je pro mě nyní mnohem jasnější a efektivnější."

Simona Babčáková zdůrazňuje, že facilitační výcvik, a dokonce i třídenní kurz, je důležitý a užitečný pro každého, kdo komunikuje se skupinou lidí: „Ať už jsou to pedagogové, vedoucí pracovníci, ředitelé nebo politici, facilitace kultivuje komunikaci všude a se všemi. Věřím, že absolvování facilitačního výcviku má pozitivní dopad nejen na pracovní prostředí, ale i na každodenní život."

 „Facilitaci bych doporučila všem, ale zejména inteligentním lidem, kteří komunikují s ostatními. Vnímám to jako kultivaci komunikace, která je nutná, protože mnoho problémů pramení z nedostatečné nebo nevhodné komunikace. Pro mě osobně to bylo cenné obohacení a rozšíření mého profesního i osobního života."

Profesionální výcvik facilitace

Pro ty, kteří chtějí facilitaci poznat opravdu do hloubky, nabízí společnost Edutica půlroční výcvik. Tento akreditovaný kurz zahrnuje 100 hodin výuky zaměřené na praktické dovednosti a zážitkové vzdělávání. Kurz je ideální pro zkušené profesionály, kteří chtějí své dovednosti v facilitaci posunout na vyšší úroveň.